Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kasia84
Na zawsze to zawsze zbyt długo.
— José Saramago "Miasto ślepców"
Reposted fromrominaplum rominaplum
kasia84
7267 2502
Reposted fromsnynajawie snynajawie
kasia84
Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim
ciele. Robi się z niego rzecz zupełnie nowa.
Każdy nerw, każdy mięsień dwoi się i troi.
Lubię twe ciało. Lubię to, co robi,
lubię jego sposoby. Lubię pod twą skórą
wyczuć palcami kości i kręgosłup drobny,
i czuć, jak drży ta cała jędrna gładkość, którą
wciąż od nowa całować, całować, całować
chciałbym; lubię całować twoje to, a też
i tamto, z wolna głaskać elektryczną wełnę
twoich kędziorów, kiedy ciało rozchylone
ulega temu czemuś... I oczy, ogromne
okruszyny miłości; i lubię ten dreszcz
pode mną ciebie tak nowej zupełnie
— E. E. Cummings "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim" (tł. Stanisław Barańczak)
Reposted frombbiglove bbiglove
kasia84
1058 4aac 500
 XD
Reposted frombbiglove bbiglove
kasia84
I jeśli już mnie nie kocha, nie mogę znieść myśli, że mógłby kochać kogoś innego.
— Lauren Oliver ‘Requiem’
Reposted fromimpulsivee impulsivee
kasia84
Zostałam zraniona. Myślę, że wszyscy jesteśmy jakoś poranieni i myślę sobie, że gdzieś podczas tego bólu zaczynamy przekonywać samych siebie, że jeżeli nie otworzymy się już więcej i nie zakochamy, nie będziemy musieli znowu cierpieć. 
— Martin Charles - Pomiędzy nami góry
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kasia84
Zostałam zraniona. Myślę, że wszyscy jesteśmy jakoś poranieni i myślę sobie, że gdzieś podczas tego bólu zaczynamy przekonywać samych siebie, że jeżeli nie otworzymy się już więcej i nie zakochamy, nie będziemy musieli znowu cierpieć. 
— Martin Charles - Pomiędzy nami góry
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kasia84
Zostałam zraniona. Myślę, że wszyscy jesteśmy jakoś poranieni i myślę sobie, że gdzieś podczas tego bólu zaczynamy przekonywać samych siebie, że jeżeli nie otworzymy się już więcej i nie zakochamy, nie będziemy musieli znowu cierpieć. 
— Martin Charles - Pomiędzy nami góry
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
kasia84
Dla każdego, kto się boi, jest samotny albo nieszczęśliwy, stanowczo najlepszym środkiem jest wyjście na zewnątrz, gdzieś, gdzie jest się zupełnie sam na sam z niebem, naturą i Bogiem. Bo dopiero wtedy, tylko wtedy, czuje się, że wszystko jest tak, jak być powinno i że Bóg chce widzieć ludzi szczęśliwymi wśród prostej, ale pięknej natury. Jak długo to istnieje, a będzie na pewno zawsze istnieć, wiem, że we wszystkich okolicznościach, istnieje zawsze pociecha na każde zmartwienie. I wierzę mocno, że natura potrafi ukoić każde cierpienie.
— Anne Frank, Dziennik Anny Frank
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec

June 15 2015

kasia84
Siedzę i się zastanawiam, czy jest ktoś, kto uznaje mnie za swój błąd życiowy. Na szczęście mam jeszcze niedopite pół litra.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
kasia84
“ Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. "
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
kasia84

Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.

— Vincent van Gogh, Listy do brata
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
kasia84
0001 534a
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

June 09 2015

kasia84
5310 915d
kasia84
5282 0b45 500
Reposted bywithout-something without-something
kasia84
5208 5449 500

April 14 2015

kasia84
7398 c304 500
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
kasia84
3057 a74e 500
Osiecka !
kasia84
4023 1037 500
Królowa Poświatowska !
kasia84
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl