Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

kasia84
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viapandorcia pandorcia

August 06 2017

kasia84
4442 d4e8 500

"You don’t always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens. "

                 Mandy Hale

                               

kasia84
0391 ee77 500
kasia84
5597 4692 500

August 04 2017

5850 bc5d
kasia84
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme viaszalony-virus szalony-virus
kasia84
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viasayhello sayhello
kasia84
3108 67ed
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viasayhello sayhello
kasia84
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

July 30 2017

kasia84
6017 0d24 500
Reposted byBrainy Brainy

July 29 2017

kasia84
6011 9765 500
Reposted byhash hash
kasia84
6009 19fd 500
Reposted byhash hash
kasia84
6008 0347 500
Reposted byhash hash
kasia84
6005 4e15 500
kasia84
6004 c164 500
Reposted bycutiemarksniegowybractwosamopogardy
kasia84
Mam cię na tyle w dupie, by odpisywać pojedynczymi wyrazami, bez kropek, przecinków i polskich znaków. Chuju.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith
kasia84
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith
kasia84
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith

July 10 2015

kasia84
Na zawsze to zawsze zbyt długo.
— José Saramago "Miasto ślepców"
Reposted fromrominaplum rominaplum
kasia84
7267 2502
Reposted fromsnynajawie snynajawie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl